نقد و نظر
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم ..... از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم.
نویسنده: ن پ - دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧

دکتر مهدی مقری "عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد کاشان"  به عنوان داور مقالات نشریه بین المللی Journal of Applied Polymer Science برگزیده شدند.

به ایشان تبریک میگوییم

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :